Zondag
8 September 2024

Privacy statement
singelloop enschede

Privacy Statement

De verstrekte persoonsgegevens via het inschrijfformulier worden door de Singelloop Enschede opgenomen in een bestand. De Singelloop-deelnemer geeft door middel van de inschrijving toestemming aan de Singelloop Enschede tot gebruik van de gegevens voor het verzenden van startnummers per post en informatie via e-mail aan de inschrijver. Het is de inschrijver te allen tijde toegestaan kosteloos per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Singelloop Enschede, waarna de Organisator het verzenden stop zal zetten.

De Deelnemer verleent door inschrijving toestemming aan de Singelloop Enschede tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de deelnemer mogelijk in of op voor zal komen. Het is de organisatie toegestaan deze opnames openbaar te maken dan wel voor promotionele doeleinden van de Singelloop Enschede te gebruiken.

WAT IS HET
PARCOUR?

PARCOURS >

WAT ZIJN DE
STARTTIJDEN?

STARTTIJDEN >

WAT IS MIJN
EINDTIJD?

UITLSLAGEN >

WAAR STAAN DE
FOTO'S?

FOTO'S >

Deelnemen

Deelnemen

Informatie

Informatie

Over ons

Over ons